Paardensportvereniging
"De Liemers"


Design by © seahorses.nl
Lesinfo
Indien een lessende combinatie door omstandigheden één of meerdere keren de les niet kan volgen, mag hij of zij een ander lid voor hem of haar in de plaats laten rijden in die les.
De les en de daarbij behorende kosten staan en blijven op naam van die persoon welke is ingedeeld in die betreffende les, de eventueel te verreken kosten van die les moeten  door hen zelf geregeld worden zonder tussenkomst van de penningmeester.
Wel  dient de leswissel  van te voren doorgegeven te worden aan de instructie.

Lessen bij Paardensportvereniging De Liemers

- Aan de lessen nemen maximaal 6 combinaties deel.
- Een ieder die verenigingslessen volgt dient lid te zijn van PV De Liemers.
- Voor de veiligheid van jezelf en van anderen moet je tijdens de lessen de
  aanwijzingen van de instructeur/instructrice opvolgen.
- De lesindeling is per half jaar en bindend, hetgeen wil zeggen, dat de lessen voor dat betreffende half jaar volledig dienen te worden betaald, de facturering geschied per kwartaal.
- Een kalender jaar is opgedeeld in twee vaste perioden van een half jaar te weten:

Van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december.

Voorbeeld 1:    
Ga je voor het eerst lessen op 15 mei, dan betaal je de lessen vanaf 15 mei tot 30 juni
(je betaald dus niet vanaf 1 januari tot 30 juni).

Voorbeeld 2:
Denk je 15 juli, ik stop met lessen, dan betaal je de lessen tot en met 31 december.

- Afmelding voor het volgen van de verenigingslessen dient uiterlijk één maand voor aanvang van het nieuwe halfjaar (dus voor 01 juni of voor 01 december) schriftijk te geschieden bij het algemeen secretariaat van PV De Liemers.
Tussentijdse beëindiging van de lessen is alleen mogelijk bij zwaarwichtige redenen, welke beoordeelt zullen worden door het bestuur.
- Betalingen kunnen niet worden opgeschort.
- Tijdens de lessen en andere verenigingsactiviteiten te paard/pony is het correct dragen van een goedgekeurde cap verplicht.
- Tijdens de lessen is het gebruik van kauwgom, snoep en dergelijke verboden.
- Tijdens de lessen is het gebruik van een mobiele telefoon verboden.