Lesinfo

De instructeurs van de club zijn op dinsdag Marjolein van den Bosch en op woensdag Djuke Schoenmaker.

Indien een lessende combinatie door omstandigheden één of meerdere keren de les niet kan volgen, mag hij of zij een ander lid voor hem of haar in de plaats laten rijden in die les.
De les en de daarbij behorende kosten staan en blijven op naam van die persoon welke is ingedeeld in die betreffende les, de eventueel te verreken kosten van die les moeten  door hen zelf geregeld worden zonder tussenkomst van de penningmeester.
Wel  dient de leswissel en afmeldingen voor de les van te voren doorgegeven te worden aan de instructie op de groepsapp.

Lessen bij Paardensportvereniging De Liemers

- Aan de lessen nemen maximaal 6 combinaties deel.
- Een ieder die verenigingslessen volgt dient lid te zijn van PV De Liemers.
- Voor de veiligheid van jezelf en van anderen moet je tijdens de lessen de
  aanwijzingen van de instructeur/instructrice opvolgen.
- De lesindeling is per kwartaal, de facturering geschied per kwartaal.
- Afmelding voor het volgen van de verenigingslessen dient uiterlijk één maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal te geschieden bij het algemeen secretariaat van PV De Liemers.
Tussentijdse beëindiging van de lessen is alleen mogelijk bij zwaarwichtige redenen, welke beoordeelt zullen worden door het bestuur.
- Betalingen kunnen niet worden opgeschort.
- Tijdens de lessen en andere verenigingsactiviteiten te paard/pony is het correct dragen van een goedgekeurde cap verplicht.
- Tijdens de lessen is het gebruik van kauwgom, snoep en dergelijke verboden.
- Tijdens de lessen is het gebruik van een mobiele telefoon verboden.Paardensportvereniging
"De Liemers"


Design by © seahorses.nl